• Διάγνωση και έλεγχος συστήματος
 • Πρόγραμμα αντικατάστασης αντλιών από το ευρύ μας απόθεμα ανάλογα με τις ανάγκες
 • Καινούργια προϊόντα
 • Επισκευασμένες απο το εργοστάσιο αντλίες σύμφωνα με το πρόγραμμα ανακατασκευής του κατασκευαστή
 • Αντλίες επισκευασμένες από την Bosch Diesel Service
 • Επισκευή συμβατικών εξαρτημάτων
 • Συντήρηση και επισκευή του συστήματος ψεκασμού diesel  του αυτοκινήτου σας
 • Επισκευή αντλιών και μπεκ όλων των κατασκευαστών (BOSCH, DENSO, DELPHI, ZEXEL, SIEMENS, STANADYNE κτλ) και όλων των συστημάτων (VE, PE, DPA, DPC, DPS, DP200, COMMON RAIL, PLD)
  * Τώρα και επισκευή μπεκ DENSO, COMMON RAIL
 • Έκδοση κάρτας καυσαερίων
 • Επισκευή και εμπορία τουρμπινών ( όλων των κατασκευαστών)
 • Μπαταρίες
 • Υαλοκαθαριστήρες