Θυλιές

Showing 1–24 of 50 results

 • Διπλό τάφ (8 x 4 x 4 mm)

  Η τιμή χονδρικής ισχύει μόνο για παραγγελίες που περιλαμβάνουν ποσότητες συσκευασίας.
  • Διάμετρος:  8 x 4 x 4 mm
  Κωδικός προϊόντος: 58102
  Συσκευασία: 5 τεμ.
 • Θηλιά (10 x 6 mm)

  Η τιμή χονδρικής ισχύει μόνο για παραγγελίες που περιλαμβάνουν ποσότητες συσκευασίας.
  • Διάμετρος:  6 mm
  • Εσωτερική διάμετρος:  10 mm
  Κωδικός προϊόντος:  58015
  Συσκευασία: 10 τεμ.
 • Θηλιά (12 x 6 mm)

  Η τιμή χονδρικής ισχύει μόνο για παραγγελίες που περιλαμβάνουν ποσότητες συσκευασίας.
  • Διάμετρος:  6 mm
  • Εσωτερική διάμετρος:  12 mm
  Κωδικός προϊόντος:   58014
  Συσκευασία: 10 τεμ.
 • Θηλιά (12 x 8 mm)

  Η τιμή χονδρικής ισχύει μόνο για παραγγελίες που περιλαμβάνουν ποσότητες συσκευασίας.
  Κωδικός προϊόντος: 58006/03
  Συσκευασία: 5 τεμ.
 • Θηλιά (14 x 4 mm)

  Η τιμή χονδρικής ισχύει μόνο για παραγγελίες που περιλαμβάνουν ποσότητες συσκευασίας.
  • Διάμετρος:  4 mm
  • Εσωτερική διάμετρος:  14 mm
  Κωδικός προϊόντος:  58019
  Συσκευασία: 10 τεμ.
 • Θηλιά (14 x 8 mm)

  Η τιμή χονδρικής ισχύει μόνο για παραγγελίες που περιλαμβάνουν ποσότητες συσκευασίας.
  • Διάμετρος:  8 mm
  • Εσωτερική διάμετρος:  14 mm
  Κωδικός προϊόντος: 58003
  Συσκευασία: 10 τεμ.
 • Θηλιά (16 x 10 mm)

  Η τιμή χονδρικής ισχύει μόνο για παραγγελίες που περιλαμβάνουν ποσότητες συσκευασίας.
  • Διάμετρος:  10 mm
  • Εσωτερική διάμετρος:  16 mm
  Κωδικός προϊόντος: 58002
  Συσκευασία: 10 τεμ.
 • Θηλιά (16 x 12 mm)

  Η τιμή χονδρικής ισχύει μόνο για παραγγελίες που περιλαμβάνουν ποσότητες συσκευασίας.
  • Διάμετρος:  12 mm
  • Εσωτερική διάμετρος:  16 mm
  Κωδικός προϊόντος: 58000
  Συσκευασία: 10 τεμ.
 • Θηλιά (16 x 8 mm)

  Η τιμή χονδρικής ισχύει μόνο για παραγγελίες που περιλαμβάνουν ποσότητες συσκευασίας.
  • Διάμετρος:  8 mm
  • Εσωτερική διάμετρος:  16 mm
  Κωδικός προϊόντος: 58001
  Συσκευασία: 10 τεμ.
 • Θηλιά (10 x 10 mm)

  Η τιμή χονδρικής ισχύει μόνο για παραγγελίες που περιλαμβάνουν ποσότητες συσκευασίας.
  • Διάμετρος:  10 mm
  • Εσωτερική διάμετρος:  10 mm
  Κωδικός προϊόντος:  58012 
  Συσκευασία: 10 τεμ.
 • Θηλιά (10 x 10 mm)

  Η τιμή χονδρικής ισχύει μόνο για παραγγελίες που περιλαμβάνουν ποσότητες συσκευασίας.
  • Διάμετρος:  10 mm
  • Εσωτερική διάμετρος:  10 mm
  Κωδικός προϊόντος: 58007
  Συσκευασία: 10 τεμ.
 • Θηλιά (10 x 4 mm)

  Η τιμή χονδρικής ισχύει μόνο για παραγγελίες που περιλαμβάνουν ποσότητες συσκευασίας.
  • Διάμετρος:  4 mm
  • Εσωτερική διάμετρος:  10 mm
  Κωδικός προϊόντος: 58027
  Συσκευασία: 10 τεμ.
 • Θηλιά (10 x 6 mm)

  Η τιμή χονδρικής ισχύει μόνο για παραγγελίες που περιλαμβάνουν ποσότητες συσκευασίας.
  • Διάμετρος:  6 mm
  • Εσωτερική διάμετρος:  10 mm
  Κωδικός προϊόντος: 58026
  Συσκευασία: 10 τεμ.
 • Θηλιά (10 x 8 mm)

  Η τιμή χονδρικής ισχύει μόνο για παραγγελίες που περιλαμβάνουν ποσότητες συσκευασίας.
  • Διάμετρος:  8 mm
  • Εσωτερική διάμετρος:  10 mm
  Κωδικός προϊόντος: 58011
  Συσκευασία: 10 τεμ.
 • Θηλιά (10 x 8 mm)

  Η τιμή χονδρικής ισχύει μόνο για παραγγελίες που περιλαμβάνουν ποσότητες συσκευασίας.
  • Διάμετρος:  8 mm
  • Εσωτερική διάμετρος:  10 mm
  Κωδικός προϊόντος: 58006
  Συσκευασία: 10 τεμ.
 • Θηλιά (12 x 10 mm)

  Η τιμή χονδρικής ισχύει μόνο για παραγγελίες που περιλαμβάνουν ποσότητες συσκευασίας.
  • Διάμετρος:  10 mm
  • Εσωτερική διάμετρος:  12 mm
  Κωδικός προϊόντος:  58009
  Συσκευασία: 10 τεμ.
 • Θηλιά (12 x 4 mm)

  Η τιμή χονδρικής ισχύει μόνο για παραγγελίες που περιλαμβάνουν ποσότητες συσκευασίας.
  • Διάμετρος:  4 mm
  • Εσωτερική διάμετρος:  12 mm
  Κωδικός προϊόντος: 58023
  Συσκευασία: 10 τεμ.
 • Θηλιά (12 x 6 mm)

  Η τιμή χονδρικής ισχύει μόνο για παραγγελίες που περιλαμβάνουν ποσότητες συσκευασίας.
  • Διάμετρος:  6 mm
  • Εσωτερική διάμετρος:  12 mm

   

  Κωδικός προϊόντος: 58022
  Συσκευασία: 10 τεμ.
 • Θηλιά (12 x 8 mm)

  Η τιμή χονδρικής ισχύει μόνο για παραγγελίες που περιλαμβάνουν ποσότητες συσκευασίας.
  • Διάμετρος:  8 mm
  • Εσωτερική διάμετρος:  12 mm
  Κωδικός προϊόντος: 56123
  Συσκευασία: 5 τεμ.
 • Θηλιά (13 x 10 mm)

  Η τιμή χονδρικής ισχύει μόνο για παραγγελίες που περιλαμβάνουν ποσότητες συσκευασίας.
  • Διάμετρος:  10 mm
  • Εσωτερική διάμετρος:  13 mm
  Κωδικός προϊόντος: 58003/02
  Συσκευασία: 10 τεμ.
 • Θηλιά (13 x 8 mm)

  Η τιμή χονδρικής ισχύει μόνο για παραγγελίες που περιλαμβάνουν ποσότητες συσκευασίας.
  • Διάμετρος:  8 mm
  • Εσωτερική διάμετρος:  13 mm
  Κωδικός προϊόντος: 58003/01
  Συσκευασία: 10 τεμ.
 • Θηλιά (14 x 10 mm)

  Η τιμή χονδρικής ισχύει μόνο για παραγγελίες που περιλαμβάνουν ποσότητες συσκευασίας.
  • Διάμετρος:  10 mm
  • Εσωτερική διάμετρος:  14 mm
  Κωδικός προϊόντος: 58004
  Συσκευασία: 10 τεμ.
 • Θηλιά (14 x 10 mm)

  Η τιμή χονδρικής ισχύει μόνο για παραγγελίες που περιλαμβάνουν ποσότητες συσκευασίας.
  • Διάμετρος:  10 mm
  • Εσωτερική διάμετρος:  14 mm
  Κωδικός προϊόντος: 56125
  Συσκευασία: 5 τεμ.
 • Θηλιά (14 x 10 mm)

  Η τιμή χονδρικής ισχύει μόνο για παραγγελίες που περιλαμβάνουν ποσότητες συσκευασίας.
  • Διάμετρος:  10 mm
  • Εσωτερική διάμετρος:  14 mm
  Κωδικός προϊόντος: 56122
  Συσκευασία: 5 τεμ.